COVID-19: Informations pour les patients MICI

Corona_version française (update 25 octobre 2021)

Cher patient MICI,

Compte tenu des nombreuses questions qui se posent sur l'épidémie de et la vaccination contre couronne (aussi sur la vaccination de rappel), vous pouvez cliquer sur MORE --> pour trouver des informations générales.

Ces informations sont ajustées à mesure que de nouveaux développements se produisent.

More

COVID-19: Informatie voor IBD patiënten

Corona_Nederlandstalige versie (update 25 Oktober 2021)

Beste IBD patiënt,

Gezien de vele vragen die er rijzen naar aanleiding van de corona epidemie en de vaccinatie (inc. boostervaccin), kan u hier doorklikken op
MORE--> om algemene informatie terug te vinden.

Deze informatie wordt aangepast naarmate zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

More

Presentations

Op 14 februari 2014, tijdens de XXVIth Belgian week of gastroenterology, vond het satellite symposium plaats.

In deze webcast vindt u de presentatie van Prof. Yes Beguin over de essentiële rol van hepcidine op het ijzermetabolisme bij patiënten met een inflammatie.

Tijdens het symposium stelden Dr. P. Bossuyt en Dr. P. Hindryckx van de Belgian IBD Research and Development Group de nieuwe richtlijn "Treatment of anemia in IBD" voor. In deze richtlijn worden praktische aanbevelingen gegeven voor de behandeling van anemie bij IBD patiënten. De richtlijn geeft duidelijk advies rekening houdend met de Belgische terugbetalingscriteria voor een IV ijzerbehandeling.

Download BIRD anemia guideline

The key role of hepcidin on iron metabolism
Prof. Yves Beguin, CHU Liège

Belgian guidelines: anemia in IBD
Dr. Peter Bossuyt en Dr. Pieter Hindryckx